Trang thông tin điện tử
Phường Long Toàn

Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử Phường Long Toàn

Phường Long Toàn tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật và tư vấn, trợ giúp pháp lý cho nhân dân

09/06/2023 - 14:03

Sáng 09/6/2023, UBND - Hội LHPN phường Long Toàn phối hợp với Trung tâm trợ giúp pháp lý, Sở Tư pháp tỉnh BR-VT tổ chức hội nghị tuyên truyền, phổ biến pháp luật và tư vấn trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật, người yếu thế, người có hoàn cảnh khó khăn về tài chính đồng thời trợ giúp pháp lý cho các đối tượng khác như: Người có công với cách mạng; người cao tuổi; trẻ em; người thuộc hộ nghèo; người dân tộc thiểu số và người dân sinh sống trên địa bàn phường Long Toàn. Đến tham dự hội nghị có 85 đại biểu là các thành viên Tổ dân vận, Tổ hòa giải các khu phố và cán bộ, hội viên phụ nữ và nhân dân trên địa bàn phường.

Hội nghị đã được nghe ông Lê Minh Phúc, Trợ giúp viên pháp lý và bà Trương Thị Thanh Thủy, luật sư hợp đồng thực hiện trợ giúp pháp lý Trung tâm Trợ giúp Pháp lý tỉnh BR-VT tuyên truyền, phổ biến một số nội dung cơ bản của Bộ Luật dân sự, Luật đất đai, Luật hôn nhân gia đình. Trong đó, báo cáo viên đi sâu phân tích các quy định của Luật đất đai năm 2013 có liên quan trực tiếp đến người dân như: quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất, về việc thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ tái định cư; cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; quy định về thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất; quyền và trách nhiệm của Nhà nước đối với đất đai; xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai.

Hội nghị tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức, hiểu biết, ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, hội viên và nhân dân, xây dựng thói quen sống và làm việc theo hiến pháp và pháp luật cho mọi công dân trên địa bàn phường, góp phần đẩy mạnh việc thực thi pháp luật, đưa pháp luật đi vào cuộc sống.


Đánh giá: