Trang thông tin điện tử
Phường Long Toàn

Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử Phường Long Toàn

ban hành Kế hoạch nâng cao tỷ lệ người dân trưởng thành có chữ ký số và giải pháp thanh toán không dùng tiền mặt trong các lĩnh vực thiết yếu nhằm thúc đẩy quá trình Chuyển đổi số trên địa bàn phường năm 2023

09/11/2023 - 10:47

Ngày 09/11/2023, ông Trần Hữu Nghĩa - Chủ tịch UBND phường - Trưởng Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số phường Long Toàn đã ký Kế hoạch số 197/KH-BCĐ về âng cao tỷ lệ người dân trưởng thành có chữ ký số và giải pháp thanh toán không dùng tiền mặt trong các lĩnh vực thiết yếu nhằm thúc đẩy quá trình Chuyển đổi số trên địa bàn phường năm 2023.

Chi tiết tại đây!


Đánh giá: