Trang thông tin điện tử
Phường Long Toàn

Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử Phường Long Toàn

Giải pháp để nâng cao chất lượng, hiệu quả sử dụng dịch vụ công trực tuyến tại UBND phường Long Toàn năm 2023

13/10/2023 - 14:33

Thanh toán trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công là một trong những giải pháp thực hiện cải cách thủ tục hành chính một cách mạnh mẽ với nhiều lợi ích, tiết kiệm thời gian và chi phí đi lại cho tổ chức, người dân khi thực hiện các thủ tục hành chính, đồng thời tăng tính minh bạch trong thu ngân sách, là khâu quan trọng trong thực hiện chuyển đổi số, nâng cao hiệu quả quản lý của các cơ quan nhà nước và chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp.  

Thực hiện công văn số 4921/SLĐTBXH-VP ngày 12/10/2023 của Sở lao động – thương binh và xã hội về việc tuyên truyền, hướng dẫn thực hiện thanh toán trực tuyến trên Cổng dịch vụ công tỉnh.

Nhằm đẩy mạnh công tác thanh toán trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công tỉnh/Cổng Dịch vụ công Quốc gia, UBND phường thông báo đến các ngành, đoàn thể; các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân trên địa bàn phường được biết và phối hợp đẩy mạnh khai thác, sử dụng chức năng thanh toán trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công tỉnh như sau:

- Chức năng thanh toán trực tuyến được vận hành tại: https://dichvucong.baria-vungtau.gov.vn/expway/smartcloud/icloudgate/page/thanhtoantructuyen.cpx

- Tài liệu hướng dẫn được công khai tại: https://dichvucong.baria-vungtau.gov.vn/expway/smartcloud/icloudgate/page/huongdan.cpx

Trong quá trình thực hiện nộp hồ sơ trực tuyến, thanh toán trực tuyến trên Cổng dịch vụ công nếu có khó khăn, vướng mắc đề nghị các ngành, đoàn thể, tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân liên hệ với Bà Lê Thị Hường - Công chức Văn phòng Sở Lao động – Thương binh và Xã hội làm việc trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, quầy số 17 - Điện thoại số: 02543515555 - số máy lẻ 117, hoặc điện thoại di động số (Zalo): 0977044376 để được tư vấn, hướng dẫn cụ thể./.


Đánh giá: