Trang thông tin điện tử
Phường Long Toàn

Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử Phường Long Toàn

Lãnh đạo

1 Nguyễn Minh Hoàng Ủy viên BTV Thành ủy - Bí Thư Đảng ủy phường
Số điện thoại: 0932686181
Email: hoangnm.lt@baria.baria-vungtau.gov.vn
Lĩnh vực phụ trách:
2 Nguyễn Quyết Chiến Phó Bí thư thường trực Đảng ủy
Số điện thoại: 0987272060
Email: chiennq_ltoan@baria.baria-vungtau.gov.vn
Lĩnh vực phụ trách:
3 Đỗ Ngọc Lâm Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân
Số điện thoại: 0903627586
Email: lamdn@baria.baria-vungtau.gov.vn
Lĩnh vực phụ trách:
4 Trần Hữu Nghĩa Phó Bí thư - Chủ tịch UBND phường
Số điện thoại: 0902535339
Email: nghiatranh@baria.baria-vungtau.gov.vn
Lĩnh vực phụ trách:
5 Đặng Huy Vũ Phó Chủ tịch UBND phường
Số điện thoại: 0909536979
Email: vudh@baria.baria-vungtau.gov.vn
Lĩnh vực phụ trách: Kinh tế
6 Trần Thị Thùy Linh Phó Chủ tịch UBND phường
Số điện thoại: 0909674516
Email: linhttt@baria.baria-vungtau.gov.vn
Lĩnh vực phụ trách: Văn hóa - Xã hội
7 Nguyễn Ngọc Hiếu Chủ tịch UBMTTQ phường
Số điện thoại: 0902399623
Email: hieunn@baria.baria-vungtau.gov.vn
Lĩnh vực phụ trách:
8 Nguyễn Thị Doan Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ phường
Số điện thoại: 0908676660
Email: doannt@baria.baria-vungtau.gov.vn
Lĩnh vực phụ trách:
9 Phạm Hồng Tâm Chủ tịch Hội Cựu chiến binh phường
Số điện thoại: 0982290369
Email: tamph@baria.baria-vungtau.gov.vn
Lĩnh vực phụ trách:
10 Đoàn Thị Mỹ Lệ Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phường
Số điện thoại: 0909670334
Email: ledtm@baria.baria-vungtau.gov.vn
Lĩnh vực phụ trách:
11 Võ Thị Thuận Phó Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phường
Số điện thoại: 0937324108
Email: thuanvt_ltoan@baria.baria-vungtau.gov.vn
Lĩnh vực phụ trách:
12 Hà Anh Đức Trưởng công an phường
Số điện thoại: 0909590559
Email:
Lĩnh vực phụ trách:
13 Huỳnh Hữu Chí Chỉ huy trưởng BCH. Quân sự phường
Số điện thoại: 0907131139
Email: chihh@baria.baria-vungtau.gov.vn
Lĩnh vực phụ trách: