Trang thông tin điện tử
Phường Long Toàn

Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử Phường Long Toàn

Hướng dẫn tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2024
Để triển khai thực hiện công tác tuyển quân năm 2024 đảm bảo đủ số lượng, chất lượng tốt, đúng Luật NVQS năm 2015 và các văn bản pháp luật hiện hành, trên cơ sở kết quả tổng kết 08 năm thực hiện Luật NVQS năm 2015 gắn với kết quả tuyển quân năm 2023, Bộ Quốc phòng đề nghị các địa phương và yêu cầu các đơn vị quân đội tiếp tục quán triệ, tổ chức thực hiện nghiêm Luật Nghĩa vụ quân sự năm 2015; Thông tư số 148/2018/TT-BQP ngày 04 tháng 10 năm 2018 quy định tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ; các văn bản quy định, hướng dẫn thi hành Luật; Chỉ thị số 98/CT-BQP ngày 26/10/2019 về việc tăng cường biện pháp, nâng cao chất lượng công tác tuyển quân trong tình hình mới và các văn bản hướng dẫn nghiệp vụ của các cơ quan chức năng Bộ Quốc phòng...
Xem thêm
Thông báo
Xem thêm

608.687


Hôm nay: 3.685
Hôm qua: 3.776
Tuần này: 11.223
Tháng này: 22.482
Trong năm: 573.149
Thăm dò ý kiến
Bạn đánh giá thế nào về Trang thông tin mới của Phường Long Toàn?