Trang thông tin điện tử
Phường Long Toàn

Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử Phường Long Toàn

HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ PHƯỜNG GIẢI NGÂN QUỸ TÍN DỤNG VÌ HỘ NGHÈO:
Thực hiện Phong trào thi đua “Xây dựng người phụ nữ Việt Nam thời đại mới ” gắn với đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tiếp tục thực hiện Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch  do Trung ương Hội đề ra. Trong năm qua Hội phường đã triển khai phong trào này ngày càng phát triển và thu hút đông đảo chị em tham gia. Hàng năm Hội tiến hành khảo sát, phân loại đối tượng và xác định nguyên nhân đói, nghèo để có hình thức phù hợp giúp chị em thoát nghèo. Điển hình đến thời điểm tháng 12/2022 Hội phường đã phối hợp với ngân hàng chính sách xã hội giải ngân giúp cho 170 hộ với số tiền 7.445.900.000đ với nhiều mục đích vay vốn như sửa chữa nhà trọ, cải tạo ruộng muối, mở cửa hàng buôn bán tạp hóa, ... phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống.
Xem thêm